Schoonmaken Mangroven Curacao

Corendon heeft een vergunning van de overheid gekregen om het mangrovebos.
Het schoonmaken gebeurt met als doel de mangrove op te schonen en de duikers door te spoelen voor een betere doorstroming.

Hiervoor huurt Corendon gecertificeerde bedrijven in, die zorgvuldig te werk gaan om het beschermde gebied geen schade toe te brengen.

De grond wordt opgeschoond in samenspraak met Grupo 6, een samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke organisaties waaronder de milieu- beweging Amigu di Tera. Zij streven ernaar om het gebied schoon te houden van muggen en besmet water en staan altijd voorop om de mangroves te beschermen tegen wildkappen en steun te verlenen aan het behoud hiervan. Het gebied wordt daarnaast handmatig ontdaan van zwerfafval en helemaal opgeknapt. Zo wordt er ook gekeken naar het aanplanten van nieuwe mangroven binnen een periode van een jaar in overleg met Carmabi, de Stichting Caribisch Onderzoek en Beheer van Biodiversiteit en Amigu di Tera.