Corendon en UWC

UWC is een internationale onderwijs beweging die sinds 1962 onderwijs inzet als middel om
de wereld vreedzamer en duurzamer te maken. Om dit te bereiken worden jongeren uit de
hele wereld geselecteerd om een bijzonder onderwijsprogramma te volgen op een van de
achttien scholen en colleges wereldwijd, waaronder in Maastricht. Potentiële leerlingen in de
leeftijd van 16 tot 18 jaar worden geselecteerd door middel van nationale comités in
samenwerking met partners als de UNHCR, SOS Kinderdorpen en Teach for all.
Dankzij een UWC opleiding lukt het onze leerlingen zichzelf en hun gemeenschap uit de
armoede te heffen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun land. De uitspraak
van Nelson Mandela, beschermheer van het United World College, bekrachtigen onze
leerlingen en alumni nog iedere dag: “Education is the most powerful weapon which you can
use to change the world.”