Beleidsplan

De Corendon Foundation is een onafhankelijke stichting die bijdraagt aan het verbeteren en verduurzamen van vakantiebestemmingen in binnen- en buitenland door het ondersteunen van lokale projecten en goede doelen.

ANBI-status

De Corendon Foundation is sinds 11 april 2023 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een stichting kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Werkwijze

Projecten kunnen door externe of interne belanghebbenden worden voorgesteld. Een projectvoorstel moet linken aan de kernactiviteiten van Corendon en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van haar bestemmingen.

Concreet betekent dit dat de Corendon Foundation (voornamelijk financiële) steun biedt aan initiatieven die vooral – maar niet uitsluitend – bijdragen aan één of meerdere van onderstaande thema’s:

  • Bescherming en herstel van natuur en biodiversiteit: het conserveren van natuurlijke bezienswaardigheden en het beschermen en bevorderen van flora en fauna.
  • Lokale economie en werkgelegenheid: het stimuleren van lokale excursies, producten en services, en het bieden van een lokaal podium aan kleinere initiatieven op onze bestemmingen.
  • Calamiteiten: het bijdragen aan noodhulp en (natuur)herstelwerkzaamheden na een calamiteit op een bestemming.
  • Innovatie in de reisbranche: het stimuleren van onderzoek, onderwijs en technologische ontwikkelingen in toerisme en luchtvaart.

Inkomsten en beheer

Inkomsten voor de Corendon Foundation bestaan uit jaarlijks vast te stellen bijdrages van Corendon Holding en Corendon Hotels & Resorts. De Corendon Foundation is daarnaast een incidenteel fondsenwervende stichting.

Het bestuur van de Corendon Foundation beheert de inkomsten en uitgaven, en beslist, op basis van een democratische meerderheid en met inachtneming van de doelstelling van de foundation, vier keer per jaar welke projecten gesteund worden.

Doelstelling

Het doel van de Corendon Foundation is om op zoveel mogelijk bestemmingen waar Corendon Holding en Corendon Hotels & Resorts opereren, projecten te ondersteunen en op die manier bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van die bestemmingen. Dit willen we bereiken door:

  • Samen te werken met andere hotelpartners, NGO’s en lokale overheden.
  • De mogelijkheid om projectvoorstellen in te dienen te promoten.

Eerdere projecten en communicatie

Sinds de oprichting in 2011 heeft de Corendon Foundation al bijgedragen aan tientallen diverse projecten. Over de projecten van de Corendon Foundation wordt gerapporteerd op de website.

Achtergrond

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijke pijler in onze bedrijfsfilosofie. Als reis- en hotelorganisatie leveren wij niet alleen een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid en economische ontwikkeling, maar ook aan culturele uitwisseling en de ontwikkeling van mensen. Wij zijn ons echter ook bewust van de impact die reizen heeft op het milieu, de cultuur en de samenleving. Door MVO onderdeel te maken van onze bedrijfsvoering, zorgen wij ervoor dat we vanuit onze organisaties een positieve invloed hebben op de plekken waar wij opereren.

 

Stichting Corendon Duurzaamheid en Innovatie Foundation

RSIN: 850665152

KVK: 52918807

 

Postadres

Schipholweg 331-333

1171 PL Badhoevedorp

Nederland

[email protected]