Beloningsbeleid

Stichting Corendon Duurzaamheid en Innovatie Foundation


Beloningsbeleid

Het bestuur van onze organisatie heeft besloten om een beloningsbeleid op te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de vergoedingen die aan onze bestuursleden en medewerkers worden toegekend.

Bestuursleden
Het bestuur van onze organisatie bestaat uit vrijwilligers die hun functie op vrijwillige basis uitvoeren. Zij hebben geen recht op een vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Eventuele onkosten die gemaakt worden in het kader van de werkzaamheden voor onze organisatie, zoals reiskosten of kosten voor representatie, kunnen wel vergoed worden. Deze vergoedingen worden altijd transparant verantwoord in de jaarrekening en het jaarverslag van onze organisatie.

Medewerkers
Onze medewerkers worden beloond op basis van hun functie, ervaring en prestaties. Het salaris van onze medewerkers wordt vastgesteld op basis van de geldende CAO en/of de marktconforme beloning voor de betreffende functie. Daarnaast bieden wij onze medewerkers een secundair arbeidsvoorwaardenpakket aan, waaronder pensioenregelingen, verzekeringen en opleidingsmogelijkheden.

Prestatiebeloning
Naast de basisbeloning kunnen onze medewerkers in aanmerking komen voor een prestatiebeloning, die gebaseerd is op individuele prestaties en/of teamresultaten. De criteria voor de prestatiebeloning worden vooraf vastgesteld en zijn transparant voor alle medewerkers.

Evaluatie en bijstelling
Ons beloningsbeleid wordt ten minste eenmaal per jaar geƫvalueerd en indien nodig bijgesteld. Deze evaluatie wordt gedaan door het bestuur en/of de directie van onze organisatie.

Wij hechten veel waarde aan een eerlijk en transparant beloningsbeleid voor onze bestuursleden en medewerkers. Door ons te houden aan dit beleid, zorgen wij ervoor dat onze organisatie op een verantwoorde en duurzame manier wordt geleid en dat onze middelen zo veel mogelijk worden besteed aan het behalen van onze doelstellingen en het dienen van het algemeen belang.