Giro555

Samen met medewerkers en de Corendon Foundation zamelden we geld in voor Giro555, voor de slachtoffers van de hongersnood in Afrika.

De Hoorn van Afrika

De Hoorn van Afrika krijgt in het regenseizoen 2016 nauwelijks regen. In februari waarschuwde het Rode Kruis voor extreme droogte. De Verenigde Naties bestempelen de situatie voor het eerst in zes jaar als hongersnood. Tijdens die vorige extreme droogte stierven naar schatting een kwart miljoen mensen. De droogte veroorzaakt niet alleen een gebrek aan drinkwater, maar door het mislukken van de oogsten is er ook een enorm gebrek aan voedsel.

Giro 555

Het Rode Kruis meldt in maart dat meer dan elf miljoen mensen in Kenia, Somalië, Somaliland, Ethiopië, Eritrea, Djibouti en Zuid-Soedan honger lijden. Rode Kruis-directeur Gijs de Vries is diep onder de indruk van de ellende. Hij ziet in Kenia mensen die totaal uitgeput en verzwakt zijn dat zij niet meer kunnen lopen, laat staan werken. Kinderen zijn zo mager dat ze onmiddellijk bijvoeding nodig hebben. Hulporganisaties openen Giro555. Ze delen voedsel en water uit en bieden voor de langere termijn hulp door het slaan putten en het geven van voorlichting over het opslaan van regenwater.

Giro555 haalde ruim 35 miljoen euro op. De elf organisaties achter Giro555 besteden het opgehaalde geld aan voedsel, water, sanitair, gezondheidszorg en levensonderhoud. Van de opbrengst gaat 80% naar de vier zwaarst getroffen landen: Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Hoewel de allerergste nood zo wordt verholpen, blijft de situatie schrijnend. De Verenigde Naties melden dat het aantal mensen in voedselnood in deze gebieden is toegenomen en dat langdurige hulp geboden is.

Wat is met onze steun bereikt?

Medewerkers van Corendon zamelden gezamenlijk € 560,- in voor Giro555. De Corendon Foundation verdubbelde dit bedrag.

“collega’s hebben een bedrag overgemaakt naar Giro555. Wij hebben het hier in Nederland maar goed, met het geld van ons kunnen ze in Afrika veel mensen helpen”. – Isabel Boekel, MVO manager –